Vägledarforum är ett återkommande event på initiativ av utbildningsaktörer inom AcadeMedia Vuxenutbildning. Vi vill tillsammans bidra till att stärka studie- och yrkesvägledaren och handläggarens yrkesroll genom aktuell fortbildning, inspiration och relevant information om vårt samlade utbud.

Under denna förmiddag finns även möjlighet till nätverkande, erfarenhetsutbyte och mingel bland utvalda utställare. Eventet är kostnadsfritt men anmälan krävs eftersom antalet platser är begränsat.

 

Har du frågor om Vägledarforum?
Kontakta Hanna Dewrang, projektledare för Vägledarforum
E-post: hanna.dewrang@academedia.se

 

Arrangörer

Hermods

Kompetensutvecklingsinstitutet

NTI-skolan

Eductus

Movant

 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Till Academedias webbplats.

Önskar du ta del av våra mejlutskick i samband med att anmälan öppnar? Fyll då i formuläret nedan.

* indicates required