10 tips på hur man coachar omotiverade individer

Ibland möter vi individer som på olika sätt kan uppfattas som oengagerade, trötta, uppgivna eller till och med bittra. Det handlar nästan alltid om att individen tappat motivationen och det kan i sin tur bero på många olika saker. Här kommer några tips på hur vi kan ”låsa upp” andra människor.

 1. Skapa förtroende och samtalsklimat
  Börja med att vara ärlig och tydlig då du startar dialogen. Sätt ramarna tillsammans med individen utan att lägga in dina värderingar. Hur ofta ska ni ses, vad ska samtalen handla om osv.
 1. Nuläge
  Ta reda på hur individen upplever sin motivation till ämnet. Här är det bra att använda sig av skalmetoden ex ”på en skala ett till tio, där ett är lägst och tio är högst bedömer du att din motivation är idag?”
 1. Önskat läge
  Samma skala ”så du bedömer att din motivation ligger här och var skulle du vilja att din motivation var?”
 1. Synliggör hinder
  Be individen redogöra för vilka hinder som finns för att hon/han skulle kunna nå det. Individen skriver alltid, aldrig du som coachar.
 1. Rangordning av hinder
  När ni nu synliggjort hindren ta reda på vilka som är svårast att förändra kontra lättast.
 1. Fördelar kontra nackdelar
  En del hinder och/eller beteende som vi har kan hjälpa oss i vissa sammanhang, på samma sätt som de kan vara förgörande vid andra tillfällen. En del hinder kan vara ett ”överlevnadsredskap”, som det därför kan vara svårt att släppa taget om. När vi kan se att något som har varit till vår fördel men nu blivit till vår nackdel kan vi ”tacka” och släppa taget.
 1. När och vid vilka tillfällen är individen sitt bästa jag?
  Vad behöver hen göra för vara där? Ställ öppna frågor, utan att lägga in dina värderingar. Öppna frågor är sådana som du inte kan svara ja eller nej på.
 1. Vinster
  Få individen att plocka fram alla vinster som finns och som kommer med ett förändrat beteende.
 1. Förändringen
  Nu när ni synliggjort nuläge, hinder, mål och visioner, få individen att komma med ideer för hur hen ska komma vidare i sin process.
 1. Stimulera till nya beslut
  Du som coach stärker individens tillit till sig själv genom att visa tilltro. Visa att du tror att hen kommer att klara detta, men det måste vara sant. Ge mycket beröm inom de områden där du tror att personen är en stjärna.

Alla möten bör avslutas med att individen sammanfattar vad samtalet har handlat om. Utom det sista då coachen sammanfattar alla framsteg under hela resan. Ge gärna uppgifter och utmaningar inom det aktuella området som ert möte handlade om.

Lycka till!