10-tips-om-att-skapa-motivation-hos-nyanlända

10 tips om att skapa motivation hos nyanlända

Vad är egentligen hemligheten till motiverade elever? Om du förväntar dig full insats eleverna måste du också veta vad som driver dem och hur de kan motiveras. Vi har frågat några personer med lång erfarenhet av studie och yrkesvägledning för sfi-elever kring hur de arbetar för att skapa motivation när den sviktar. Här har vi samlat deras bästa tips.

1. Kartläggning

Kartlägg elevens tidigare yrkeserfarenhet men också de nuvarande målen och önskemålen inför framtiden. Ställ frågor som ”Vilket yrke tycker du att du passar bäst till?” ”Varför vill du ägna dig åt det yrket?” ”Hur är du som person?” ”Vilka krav ställs det för att kunna arbeta inom detta område?” ”Vilka steg behöver du ta för att nå ditt mål?” ”Vad har du för mål om 1 år/5 år?”

2. Förklara hur det svenska samhället ser ut

Det vägledande samtalet är ett verktyg för eleven att förstå samhället och vilka möjligheter som finns för jobb, studier och det vardagliga livet. Repetera detta många gånger under studietiden så att eleverna förstår på riktigt.

3. Tydliga mål

Samla in varje elevs mål samt vägen dit och ha med sig den under hela elevens studietid. Eleven behöver tänka på målet och få kunskap om hur man når dit. Var öppen för att målet kan ändras och då behöver planen dit revideras.

4. Påminn om målet

Ha individuella samtal om hur mycket svenska som eleven behöver ha med sig för att kunna få sitt drömjobb. Påminn om målet, det skapar drivkraft.

5. Väv in vägen till målet i undervisningen
Låt eleverna träna på att skriva CV, personligt brev och träna på en arbetsintervju som en del i undervisningen. Bestäm gärna en dag i veckan då ni har workshops för att inte tappa riktningen.

6. Inspirera
Bjud in föreläsare som kan inspirera eleverna och vidga deras vyer för vad som är möjligt i Sverige.

7. Lyft förebilder
Visa förebilder i form av gamla elever som lyckats i det nya samhället. De gamla SFI-eleverna som lyckats få jobb eller är framgångsrika på andra sätt är en stor inspirationskälla för de nya eleverna.

8. Förklara vad som krävs

Informera om vad som krävs på svensk arbetsmarknad. Det är inte säkert att man känner till att det i princip krävs gymnasieutbildning för att få en varaktig anställning i Sverige.

9. Räkna

Bilden av att det inte lönar sig att studera finns. Visa på räkneexempel på lönenivåer och hur en utbildning kan löna sig.

10. Jobba när lärarna

Utveckla samarbetet med lärarna för att skapa en integrerad studie- och yrkesvägledande verksamhet.

Lycka till!